Poznaj przepisy dotyczące transportu osób

Jak wiadomo nasze prawo zakłada niezmiernie duże kary za nieprzestrzeganie przez przewoźników wszystkich przepisów dotyczących przewożenia osób. Szczególnie w szeregu przypadków kontrole przeprowadzane są w przypadku przewoźników, którzy trudnią się przewożeniem dzieci, na przykład na wyjazdy szkolne bądź kolonie. Istnieje nawet zapis, który mówi o tym, iż przed zaplanowanym wyjazdem, każdy rodzic ma prawo zgłosić wyjazd dzieci na policję. W owym czasie wysyłany zostaje patrol, który ma za zadanie przeprowadzić dokładną kontrolę. Oczywiście w takiej sytuacji sprawdza się w pierwszej kolejności trzeźwość kierującego.

Następnym etapem tak przeprowadzanej kontroli jest skontrolowanie stanu technicznego auta. Wiadomo przecież, iż autobus, który jest wadliwy nie powinien wyjeżdżać na drogi. Szczególnie w sytuacji, gdy wiezie kilkadziesiąt dzieci. Policja ma prawo także zażądać od kierowcy tak zwanej książki przewozowej. Ma obowiązek w nią być wyposażony każdy pojazd, który prowadzi przewóz osób – zobacz przewóz osób Wodzisław Śląski. W takiej książce wpisuje się miejsce rozpoczęcia podróży, punkt docelowy oraz miejsca przekraczania granicy, jeśli ma to miejsce. Na dodatek policja przeprowadzająca kontrolę może także zażyczyć sobie udostępnienia wiadomości zapisanych na tachografie. Głównie służy to sprawdzeniu, czy kierowcy przestrzegają ustawowo określonego czasu pracy. A tu przepisy są niezwykle restrykcyjne.

Niewątpliwie należy także pamiętać o tym, iż pojazd transportujący dzieci oraz młodzież musi być oznakowany wyjątkowymi tablicami, by inni użytkujący drogę mieli świadomość, iż danym autokarem przewożone są dzieci oraz ze w związku z tym należy zachować wzmożoną ostrożność. Zgodnie z zasadami, transport ludzi powinien odbywać się też w obecności pilota wycieczek, który może wylegitymować się specjalnymi uprawnieniami. Jeśli jest to wyjazd za granicę, pilot musi posiadać też potwierdzoną znajomość języka kraju docelowego lub też innego języka, który został uzgodniony z zagranicznym klientem. Podczas podróży należy robić wskazanej długości przerwy, a w trakcie jazdy autokarem wszyscy pasażerowie powinni posiadać zapięte pasy.